Rekrutacja

lista kandydatów
spełniajacych wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 grudnia 2006r. na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji:
1 Marcin Hernacki

Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna ustaliła, że p. Marcin Hernacki posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji Z-cy kierownika referatu rozwoju gospodarczego i promocji gminy.
26 stycznia 2007r. podpisał Wójt Gminy Topólka - Henryk Orłowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:22:40.
Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:22:40
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót