bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.71.2022.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-24 14:38:54.
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.70.2022.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-24 14:35:57 | Data modyfikacji: 2022-11-25 13:39:59.
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-24 14:35:28.
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-24 14:35:09.
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-24 14:34:39.
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 08.11.2022 r.

zmienające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisjii przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.66.2022

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:12:32.
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2.11.2022 r

w sprawie powołąnia komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.65.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-11-02 15:08:48.
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-11-02 15:07:06.
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-11-02 15:06:50.
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2022 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:58:08 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:00:22.
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pażarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej".

Zarządzenie Nr 0050.61.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:57:52 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:37:04.
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Topólka dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Rucin (część wsi Topólka).

Zarządzenie Nr 0050.60.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:57:35 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:32:55.
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Paniewo dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Paniewo Poduchowne (część wsi Paniewo).

Zarządzenie Nr 0050.59.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:57:19 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:26:53.
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Miłachówek dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Miłachowska (część wsi Miłachówek) i Zygmuntowo (część wsi Miłachówek).

Zarządzenie Nr 0050.58.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:57:04 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:24:25.
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno-Parcele dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łucjanka (część wsi Chalno-Parcele).

Zarządzenie Nr 0050.57.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:56:44 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:21:17.
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Chalno dotyczących zaopiniowania zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Chalińska (część wsi Chalno).

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:56:26 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:16:34.
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu uroczystego ubioru służbowego dla Kerownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.55.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:56:01 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:12:43.
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:55:45.
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:55:25 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:08:13.
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 0050.52.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:29:49.
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:26:04.
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:25:44.
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniajace uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:25:24 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:05:11.
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2022 roku"

Zarządzenie Nr 0050.48.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:25:04 | Data modyfikacji: 2022-10-18 14:01:27.
Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sierakowach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.47.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:22:41 | Data modyfikacji: 2022-10-18 13:58:27.
Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.46.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:16:56.
Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej oraz pomieszczeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka

Zarządzenie Nr 0050.45.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:13:41.
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.44.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:09:10.
Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia bdżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:03:44.
Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 01 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 14:00:00.
Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2839C Topólka-Kamieniec w m. Dębianki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.41.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:00:54.
Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych rozliczającego zaliczkę dla zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.40.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 08:56:53.
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 08:54:37.
Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.38.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:22:07 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:50:34.
Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.37.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:21:46 | Data modyfikacji: 2022-08-25 13:56:21.
Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.36.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:21:27 | Data modyfikacji: 2022-08-25 13:54:16.
Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.35.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:21:01 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:46:32.
Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 0050.34.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:20:38 | Data modyfikacji: 2022-08-09 08:20:28.
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostaw wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Kamieniec, Czamaninek, Dębianki, Głuszynek, Chalno, Kamieńczyk, Świerczyn gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.33.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:20:16 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:42:36.
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2022 r

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Torzewo

Zarządzenie Nr 0050.32.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:23:25 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:40:16.
Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 05 lipca 2022 r

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka - II Etap"

Zarządzenie Nr 0050.31.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:23:08 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:35:48.
Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2022 r

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:22:52 | Data modyfikacji: 2022-08-08 08:27:11.
Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:22:25 | Data modyfikacji: 2022-08-05 13:42:53.
Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.28.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:22:02 | Data modyfikacji: 2022-08-05 13:39:00.
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.27.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:12:55 | Data modyfikacji: 2022-08-05 13:36:29.
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.26.2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:16:32.
Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-30 14:11:42 | Data modyfikacji: 2022-08-05 11:01:17.
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wola Jurkowa

Zarządzenie Nr 0050.24.2022

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-19 08:00:28.
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:51:34 | Data modyfikacji: 2022-08-05 10:52:19.
Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Topólka

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Topólka przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.22.2022.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:38:36.
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Topólka
z 4 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Topólka na finansowanie rozwoju sportu oraz wzoru sporawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji

Zarządzenie Nr 0050.21.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:31:12 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:20:19.
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania gminnej komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu prac

Zarządzenie Nr 0050.20.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:29:23.
Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Topólka
z 26 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:28:27 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:17:32.
Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.18.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:28:13 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:41:57.
Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Topólka
z 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, na plaży w Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce.

Zarządzenie Nr 0050.17.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:28:00 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:47:52.
Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z hali sportowej

Zarządzenie Nr 0050.16.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:27:45 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:43:55.
Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:27:29 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:37:01.
Zarządzenie Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Topólka
z 17 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.14.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:27:16 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:08:19.
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych objętych gwarancją i rękojmią.

Zarządzenie Nr 0050.13.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:27:00 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:39:37.
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Topólka
z 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania poda nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z inforasturkturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.12.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:26:30 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:04:35.
Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Topólka
z 25 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2022 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:26:09 | Data modyfikacji: 2022-05-13 10:00:45.
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Topólka
z 24 lutego 2022 r.

zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:25:54 | Data modyfikacji: 2022-05-13 09:57:29.
Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.9.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-23 08:09:11.
Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.8.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:49:55.
Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.7.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:44:06.
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.6.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:06:46.
Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:04:08.
Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.4.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-02-01 09:01:28 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:05:33.
Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskej w Bielkach, gm. Topólka" - Etap II

Zarządzenie Nr 0050.3.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:57:54.
Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniu intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Topólka w dniu 17 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:54:11 | Data modyfikacji: 2022-02-01 09:09:48.
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.1.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:34:28.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:34:28
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl