Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.topolka.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-12-06 14:47:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 08:33
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 W
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych dla zadania pod nazwą
„Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej  więcej >
2022-12-06 14:37:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-06 14:37
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 W
Dodano 74.2022.pdf  więcej >
2022-12-06 12:28:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-06 12:28
Dodano Głosowanie.pdf  więcej >
2022-12-06 12:28:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-06 12:28
Dodano Projekt protokołu XLIV Sesji z 16 listopada 2022
r..pdf  więcej >
2022-12-06 12:25:25

Dodanie informacji do działu:
Sesje Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-06 12:25
Projekt protokołu Nr XLIV/22 Sesji Rady Gminy
Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.  więcej >
2022-12-05 12:13:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 12:13
Dodano zawiadomienie o posiedzeniu komisji 8 grudnia 2022
r.pdf  więcej >
2022-12-05 12:12:34

Dodanie informacji do działu:
Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 12:12
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. budżetu, rozwoju
gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska w dniu 8
grudnia 2022 r.  więcej >
2022-12-05 12:01:23

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Środowiska

Katarzyna Bartczak
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 12:01
Obwieszczenie o wszczęciu pos
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr e  więcej >
2022-12-05 10:16:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady

Ewelina Waszak
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-21 13:20
Uchwała Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16
listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej Uchwała
opublikowana w Dzienniku Urzędowym  więcej >
2022-12-05 10:03:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocena jakości wody

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 10:01
Sprawozdanie z badań wody
  Sprawozdanie z badań wody SUW Orle i mieszkania
prywatne Sprawozdzanie z badań wody SUW Paniewo i
mieszkania prywatne  więcej >
2022-12-05 10:03:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Ocena jakości wody

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 10:01
Sprawozdanie z badań wody
  Sprawozdanie z badań wody SUW Orle i mieszkania
prywatne Sprawozdzanie z badań wody SUW Paniewo i
mieszkania prywatne    więcej >
2022-12-05 10:01:38

Dodanie informacji do działu:
Ocena jakości wody

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 10:01
Sprawozdanie z badań wody
  więcej >
2022-12-05 09:43:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 09:43
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 W
Dodano 67.2022.pdf  więcej >
2022-12-05 09:42:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-24 14:34
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 W
zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia
2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok  więcej >
2022-12-05 09:39:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 09:39
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 W
Dodano 64.2022.pdf  więcej >
2022-12-05 09:39:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-02 15:07
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 W
zmieniające uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia
2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok  więcej >
2022-12-05 09:34:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 09:34
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 W
Dodano 63.2022.pdf  więcej >
2022-12-05 09:33:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-02 15:06
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 W
w sprawie powołania obsady Punktów Dystrybucji Jodku
Potasu na terenie Gminy Topólka  więcej >
2022-12-05 08:48:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Renata Białkowska
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 08:33
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 W
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych dla zadania pod nazwą
„Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej  więcej >
2022-12-05 08:33:35

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Wojciech Wąsikowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-12-05 08:33
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 W
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 14332
następne >     100>>     300>>