Ocena jakości wody

Komunikat w sprawie przydatności wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-13 14:38:11.
Komunikat dotyczący wodociągu w Paniewie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-10 14:58:28 | Data modyfikacji: 2024-05-10 14:59:37.
Materiały dotyczące zagrożeń zdrowotnych
związanych z występowaniem bakterii z rodzaju
Legionella

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM POWODOWANYM PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA .PDF

BEZPIECZEŃSTWO WODNE W BUDYNKACH.PDF

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-03-15 08:00:55.
Wyniki badań wody

 


Wyniki badań wody SUW Orle.pdf


Wyniki badań - mieszkanie prywatne w Orlu.pdf


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-11-02 13:24:57.
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radziejowie


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-09-08 10:48:57.
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
pn. "Plaża Orle"

dotyczy Plaży Orle

 Ocena jakości wody Plaża Orle 2023.pdf

Opublikowane przez: Renata Białkowska | Data wprowadzenia: 2023-07-17 09:46:22.
Wyniki badań wody

Wyniki badań SUW Paniewo.pdf

Wyniki badań - mieszkanie prywatne Paniewo.pdf

Wyniki badań wody SUW Orle.pdf

Wyniki badań - mieszkanie prywatne w Orlu.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-05-04 11:50:12.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi

Ocena jakości wody Orle


Ocena jakości wody Paniewo

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-07 09:14:13.
KOMUNIKAT


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-04-06 15:05:40.
WAŻNA INFORMACJA !


 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-02-23 14:09:19 | Data modyfikacji: 2023-02-23 14:10:34.
UWAGA

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-02-16 15:18:08.
Sprawozdanie z badań wody

 


Sprawozdanie z badań wody SUW Orle i mieszkania prywatne


Sprawozdzanie z badań wody SUW Paniewo i mieszkania prywatne

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-12-05 10:01:38 | Data modyfikacji: 2022-12-05 10:03:27.
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

 


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Paniewo


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - SUW Orle

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:58:19 | Data modyfikacji: 2022-11-08 11:00:09.
Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli - Plaża Orle

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel - Plaża Orle.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 07:48:15.
Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-07-11 07:40:07.
Wyniki badań wody

Wyniki badań SUW Paniewo - maj 2022


Wyniki badań SUW Orle - maj 2022


Mieszkanie prywatne Paniewo - maj 2022


Mieszkanie prywatne Orle - maj 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-05-23 13:47:48.
Wyniki badań mieszkanie prywatne Paniewo - jon
amonowy

Wyniki badań mieszkanie prywatne Paniewo - jon amonowy

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:51:26.
Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo

Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo


Ocena jakosci wody - Orle

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-03-21 14:16:46 | Data modyfikacji: 2022-03-23 14:38:05.
Wyniki badań wody - listopad

Wyniki badań wody (listopad) - wodociąg Paniewo.pdf

Wyniki badań wody (listopad) -wodociąg Orle.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-22 10:11:35 | Data modyfikacji: 2021-11-22 10:13:42.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody -wodociąg Orle

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-15 07:36:54.
Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo
 Pismo dotyczące jakości wody - Paniewo.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:32:58.
Wyniki badań jon amonowy i magnez
 Wyniki badań jon amonowy i magnez.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-29 11:40:00 | Data modyfikacji: 2021-06-29 11:41:02.
WYNIKI BADAŃ WODY - MAJ 2021 R.

Sprawozdania z badań Nr: 

O_0_04_2021_349_FM_1.pdf

O_0_04_2021_349_FM_2.pdf

O_0_04_2021_349_FM_3.pdf

O_0_04_2021_349_FM_4.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:37:21 | Data modyfikacji: 2021-06-08 12:40:02.
WYNIKI BADAŃ WODY - KWIECIEŃ 2021 R.Sprawozdanie z badań Nr: O/0/04/2021/68/F/2/P/1

 

Pismo dotyczące jakości wody - Orle

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-04 10:26:47 | Data modyfikacji: 2021-05-05 08:56:43.
Wyniki badań wody - marzec 2021 r.

Wyniki badań wody - marzec 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:29:28 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:30:26.
Wyniki badań jakości wody SUW Orle i Paniewo
oraz mieszkania prywatne - listopad 2020 r.

Wyniki badań wody - listopad 2020r.

Wyniki badań wody - listopad 2020r.

 

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:56:14.
Informacja dotycząca jakości wody - wodociąg w
Orlu i w Paniewie

Informacja wodociąg Paniewo

 Informacja - wodociąg Orle.pdf

Opublikowane przez: Milena Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:52:30.
Wyniki badań wody SUW Orle i Paniewo, mieszkania
prywatne - cz2

Wyniki badań wody SUW Orle i Paniewo, mieszkania prywatne - cz2

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-21 07:36:56 | Data modyfikacji: 2020-05-21 07:37:17.
Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie,
mieszkania prywatne - maj 2020 r.

 


Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie, mieszkania prywatne - maj 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:51:34 | Data modyfikacji: 2020-05-12 12:52:44.
Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie oraz
mieszkania prywatne

Wyniki badań wody SUW w Orlu i Paniewie oraz mieszkania prywatne.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 10:49:47 | Data modyfikacji: 2020-01-29 10:52:00.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 10:49:47
Data modyfikacji: 2020-01-29 10:52:00
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski