bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.topolka.pl
strona główna 

2021 r.
Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.99.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 11:14:37.
Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.98.2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 11:11:41 | Data modyfikacji: 2023-01-25 09:57:50.
Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 0050.97.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 11:06:47.
Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na: "Dostawie i montażu oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Dębianki, gm. Topólka" w ramach projektu pn.: "Remont i modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Dębianki, gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.96.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 11:02:41.
Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 23 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia bdżetu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.95.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 10:58:09.
Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.94.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2022-01-13 10:56:39 | Data modyfikacji: 2023-01-25 09:59:31.
Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.93.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-22 07:53:27.
Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową zbiornika szczelnego na nieczystości"

Zarządzenie Nr 0050.92.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:22:02 | Data modyfikacji: 2021-12-21 10:23:56.
Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 grudnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.91.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:16:55.
Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 0050.90.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:09:51.
Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.89.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:04:11.
Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.88.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:00:43 | Data modyfikacji: 2021-12-21 10:01:54.
Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.87.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 09:51:24.
Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.86.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 09:47:24.
Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.85.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:14:30.
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2021

Załącznik do zarządzenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:37:15.
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Zarządzenie Nr 0050.83.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:33:15 | Data modyfikacji: 2021-11-16 12:34:56.
Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Topólka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 0050.82.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:32:47 | Data modyfikacji: 2021-11-17 07:45:50.
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.81.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:25:58.
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:23:29 | Data modyfikacji: 2021-11-16 14:56:39.
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie powołąnia komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Topólka w dniu 21 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:23:07 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:08:56.
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na zakupie, transporcie i montażu trybuny sportowej wraz z wiatami dla zawodników na boisku piłkarskim GKS "Tęcza" Topólka w Topólce w ramach zadania pn.: "Rozbudowa kompleksu boisk sportowych w Dębiankach, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.78.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-02 11:32:05.
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-02 11:29:19 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:59:22.
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.76.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-02 11:29:00 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:02:41.
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-11-02 11:28:41 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:56:55.
Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Topólka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 Zarządzenie Nr 0050.74.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:32:26.
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowgo robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.73.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-26 13:47:21.
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 Zarządzenie Nr 0050.72.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-10-26 13:44:36 | Data modyfikacji: 2021-10-27 08:08:04.
Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 października 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


 

Zarządzenie Nr 0050.71.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-26 13:44:19 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:12:39.
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów Przedstawiciela praconików Urzędu Gminy Topólka oraz powołania komisji wborczej

Zarządzenie Nr 0050.70.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-18 09:31:46.
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.69.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-18 09:29:07.
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-18 09:27:46 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:45:28.
Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie wraz z montażem instalacji PV i budową zbiornika szczelnego na nieczystości" 

 Zarządzenie Nr 0050.67.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:07:42.
Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Emilianowo dotyczących zaopiniowania zmiany rodzaju wsi Emilianowo

Zarządzenie Nr 0050.66.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:03:59 | Data modyfikacji: 2021-10-15 09:41:12.
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 października 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkoniowego zasobu Gminy Topólka za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych

Zarządzenie Nr 0050.65.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:02:54 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:38:33.
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:02:33.
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:02:17 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:13:47.
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:01:54 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:11:25.
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach, gm. Topólka" - Etap I

Zarządzenie Nr 0050.61.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-28 09:00:20.
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu, dostawie i montażu altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Znaniewie w ramach infrastruktury towarzyszącej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.60.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-28 08:54:42.
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.59.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-27 11:31:53.
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.58.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-27 11:29:48 | Data modyfikacji: 2021-09-29 07:30:00.
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.57.2021

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-09-17 09:10:01.
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-17 09:07:42 | Data modyfikacji: 2021-09-28 12:01:04.
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarzego na budynek zaplecza stadionu".

Zarządzenie Nr 0050.55.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 08:18:49.
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Topólka
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 08:14:12.
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.53.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 08:12:00 | Data modyfikacji: 2021-11-19 08:07:22.
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.52.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-23 07:51:04 | Data modyfikacji: 2021-08-23 07:54:20.
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:53:26.
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.

 Zarządzenie Nr 0050.50.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:51:18.
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:46:39.
Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania poda nazwą  "Przebudowa systemu zasilania, sterowania i monitorowania Stacji Uzdratniania Wody w Orlu"

 Zarządzenie Nr 0050.48.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:44:43.
Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2021 roku"

Zarządzenie Nr 0050.47.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 10:38:29.
Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2021 r.".

Zarządzenie Nr 0050.46.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-07-26 11:25:20.
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Topólka

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-07-26 11:23:39 | Data modyfikacji: 2021-08-09 10:27:18.
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót bydowlanych dla zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na ptrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzenie Nr 0050.44.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-28 14:01:52.
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.43.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-22 09:05:40.
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-22 09:04:38 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:57:09.
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi gminej osiedlowej (dz. nr 198/2) w m. Topólka, gm. Topólka na odcinku od km 0+081 do km 0+166,1"

Zarządzenie Nr 0050.41.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:58:45.
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw w Topólce, Orlu, na plaży w Orlu, Sierakowach i siłowni plenerowej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.40.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:56:26 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:53:55.
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.39.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-14 14:57:37.
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.38.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:38:16.
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:35:06 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:46:40.
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Topólka
a dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.36.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:34:31 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:40:54.
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:34:02 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:36:50.
Zarządzenie Nr 0050.4A.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.4A.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:34:43 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:37:54.
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.34.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:13:14.
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.33.2021.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:08:13 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:09:12.
Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie Nr 0050.32.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:58:21.
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.31.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:48:11 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:30:06.
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.30.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:47:46 | Data modyfikacji: 2021-08-09 10:18:34.
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałęNr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:46:25 | Data modyfikacji: 2021-08-09 10:15:45.
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwlenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:46:57 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:48:20.
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.27.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-23 13:12:52 | Data modyfikacji: 2021-04-23 13:13:55.
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.26.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:18:13.
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu obsługi interesantów przez Urząd Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.25.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:34:41.
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 07 kwietnia 2021 r.

w sprawie podania do poublicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:33:53 | Data modyfikacji: 2021-08-09 10:12:14.
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-07 13:33:26 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:56:50.
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 Zarządzenie Nr 0050.22.2021

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:58:42 | Data modyfikacji: 2021-04-01 13:59:44.
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:55:35 | Data modyfikacji: 2021-04-09 12:29:50.
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 24 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.20.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:55:12 | Data modyfikacji: 2021-04-09 14:33:06.
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.19.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:38:15.
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2021 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.18.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:28:09 | Data modyfikacji: 2021-06-28 14:16:03.
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.17.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-11 12:43:23 | Data modyfikacji: 2021-03-11 12:45:13.
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.16.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 14:39:36.
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.15.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 14:35:55.
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Orlu, stanowiącej własność Gminy Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.14.2021

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:52:50 | Data modyfikacji: 2021-03-03 12:54:02.
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie: wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.13.2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:50:31 | Data modyfikacji: 2021-03-10 14:24:42.
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu

Zarządzenie Nr 0050.12.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 09:08:23 | Data modyfikacji: 2021-03-02 09:11:51.
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy
Topólka z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-03-01 09:47:19 | Data modyfikacji: 2021-03-01 09:50:33.
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekturacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przeszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

 Zarządzenie Nr 0050.10.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:20:31 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:21:56.
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "TOPAZ"

 Zarządzenie Nr 0050.9.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:40:51.
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 0050.8.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:14:14.
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

 Zarządzenie Nr 0050.7.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:13:27 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:15:21.
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce

 Zarządzenie Nr 0050.6.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:00:49 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:53:13.
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Topólka
18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

 Zarządzenie Nr 0050.5.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:59:25 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:48:25.
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:57:19.
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.3.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:59:26.
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na Kierownika Klubu Senior + w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.2.2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:57:47.
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

 Zarządzenie Nr 0050.1.2021

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42.
Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:56:28
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:04:42
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl