Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej
2016-11-16 12:55:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Topólka
2016-11-15 14:06:56
z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.  ...więcej

Zarządenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Topólka
2016-11-03 13:35:11
z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Topólka.  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Topólka
2016-05-25 08:23:09
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw gospodarki gruntami.  ...więcej

Zarzadzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Topólka
2015-12-17 15:23:52
w sprawie ogoszenia otwartego naboru na stanowisko inspektora do spraw ewidencji ludności  ...więcej

Zarzadzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Topólka
2015-12-15 11:49:39
z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko referenta do spraw ochrony środowiska   w załączniku do zarządzenia, w wierszu pierwszym, prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską i nadaje mu brzmieni  ...więcej

Informacja o wyniku naboru
2015-09-02 08:38:34
INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół    ...więcej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
2015-08-25 11:11:29
Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GZEAS
2015-08-07 13:58:35
Zarządzenie Nr 050.37.2015 Wójta Gminy Topólka z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół.  ...więcej

Informacja o wyniku naboru
2015-07-15 09:09:50
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw finansowych. Wójt Gminy Topólka informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Modrzejewska, zamieszkała w Paniewku  ...więcej

Ogłoszenie o naborze
2015-06-18 11:09:19
  ...więcej

Zarządzenie nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 maj 2014r.
2014-05-27 13:14:08
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.    ...więcej

Informacja o wynikach naboru
2013-07-16 13:01:47
Zakończono procedurę naboru.   ...więcej

Zarządzenie nr 0050.16.2013Wójta Gminy Topólka z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013-07-16 12:54:33
w sprawie ogłoszenia k9onkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w PANIEWIE.  ...więcej

Ogłoszenie o naborze
2013-07-16 12:42:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 12 kwietnia 2013.  ...więcej

2013-03-06 13:22:40
lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 grudnia 2006r. na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji:1 Marcin HernackiPo przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oraz r  ...więcej

2013-03-06 13:17:34
Ogłoszenie Wójta Gminy z 21.11.07r. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.   ...więcej

2013-03-06 13:14:34
Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej oceny stwierdza, że kandydatem spełniającym kryteria kwalifikacyjne do dalszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika GOPS w Topól  ...więcej

2013-03-06 13:13:09
Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce. Protokoł posiedzenia komisji rekrutacyjnej.   ...więcej

2013-03-06 13:08:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Topólka o naborze z dnia 3.10.2008r. Wójt Gminy Topólka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 44
poprzednie     następne