Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce nr
1/RPOZ/2024

Zadanie pn. „Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Rządowy Fundusz Polski Ład WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/9551/PolskiLad


Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce
nr 1/RPOZ/2024


Uchwałą nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków została przyznana Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce dotacja na realizację inwestycji pn.: ”Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Topólka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%).
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Renowacja ołtarza głównego i ambony w kościele filialnym pw. św. Hieronima w Czamaninku”.
Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej:

postko.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE - Czamaninek.pdf

Załącznik nr -1 Przedmiar Czamaninek.pdf

Załącznik nr 1A - Czamaninek dec 11 Ołtarz główny.pdf

Załącznik nr 1B - Czamaninek dec 12 Ambona.pdf

Załącznik nr 2 oświadczenia.pdf

Załącznik nr 3 -Formularz_oferty.pdf

Załącznik nr 4- Umowa z wykonawca Czamaninek projekt.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-13 10:45:53 | Data modyfikacji: 2024-05-13 11:44:29.
Informacja o wynikach pracy Komisji z dnia
25.01.2024 r.

Informacja o wynikach pracy Komisji w sprawie oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Topólka, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-01-26 09:41:06 | Data modyfikacji: 2024-01-26 09:42:00.
Data wprowadzenia: 2024-01-26 09:41:06
Data modyfikacji: 2024-01-26 09:42:00
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski