Petycje

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2021 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:13:32.

Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych w 2020 roku

Informacja o rozpatrywanych petycjach

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-30 11:27:08.
Informacja Wójta Gminy Topólka o petycjach
rozpatrzonych w 2020 roku
 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2021-06-18 09:34:49.
Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej

Odpowiedź na petycję

 Petycja dotycząca wymiany sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:00:43 | Data modyfikacji: 2020-12-07 10:05:44.
Petycja do Wójta w sprawie błąkającej się
watahy psów na terenie gminy Topólka

W petycji dane osobowe zostały zanonimizowane.

petycja.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-10-13 07:47:07 | Data modyfikacji: 2020-10-13 11:20:15.
Petycja w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Odpowiedź na petycję

 Petycja w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp

Opublikowane przez: Damian Lewiński | Data wprowadzenia: 2020-09-15 12:34:26 | Data modyfikacji: 2020-09-15 12:37:30.
Informacja Rady Gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych w 2019 r.
 zbiorcze zestawienie petycji.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:52:34 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:53:57.
Petycja w sprawie remontu drogi gminnej

treść petycji

odpowiedź na petycje

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:42:40 | Data modyfikacji: 2020-01-29 13:44:28.
dotyczy petycji wniesionej przez grupę
mieszkańców sołectwa Wola Jurkowa
 Informacja w sprawie petycji wniesionej przez grupę miszkańców sołectwa Wola Jurkowa

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:32:39.
Informacja rady gminy Topólka o petycjach
rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.
 Informacja rady gminy Topólka o petycjach rozpatrywanych przez radę gminy Topólka w 2018r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:51:47.
Petycja
 petycja w sprawie przywrócenia stałej organizacji ruchu

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:55:58.
Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:55:58
Opublikowane przez: Anna Wasiak