Rada Gminy Topólka

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 23 października 2023 r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Topólka w okręgu wyborczym nr 10


 

OBWIESZCZENIE o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-10-23 11:57:19 | Data modyfikacji: 2023-10-23 11:58:02.
Radni VIII kadencji Rady Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

dyżury pełni w Urzędzie Gminy - pokój nr 23 we wtorki i piątki
w godzinach od 9-tej do 13-tej

Zastępca przewodniczącego Rady

Małgorzata Michalak


1. Linert Marek Benon
2. Kołodziejczyk Anna
3. Koziński Tomasz
4. Muraczewski Marek Ireneusz
5. Kruszyna Piotr
6. Wojtysiak Stanisław Adam
7. Zielińska Barbara
8. Waszak Andrzej
9. Migdalska Anna Maria
10. Piekarski Tadeusz Edward
11. Maciejewski Marek
12. Wysocka Weronika
13. Dykon Andrzej
14. Michalak Małgorzata
15. Borkowski Stanisław

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury w Urzędzie Gminy Topólka pełnią:

Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy
- każdy wtorek i piątek (p.23), godz. 9:00-13:00

 

 

Pozostali radni w sposób indywidualny kontaktują się z mieszkańcami gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:48:31 | Data modyfikacji: 2023-02-24 11:47:17.
Radni VII kadencji Rady Gminy Topólka
 

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski


Zastępca przewodniczącego Rady

Małgorzata Michalak

 

 1. Linert Marek Benon

 2. Ostrowski Stanisław

 3. Koziński Tomasz

 4. Muraczewski Marek Ireneusz

 5. Kruszyna Piotr

 6. Wojtysiak Stanisław Adam

 7. Zielińska Barbara

 8. Waszak Andrzej

 9. Migdalska Anna Maria

10. Piekarski Tadeusz Edward

11. Maciejewski Marek

12. Olejniczak Arkadiusz

13. Dykon Andrzej

14. Michalak Małgorzata

15. Borkowski Stanisław

 

KLUB Radnych "PSL i Sympatycy"

Skład osobowy:

1. Tadeusz Piekarski

2. Stanisław Adam Wojtysiak

3. Marek Maciejewski

4. Barbara Zielińska

5. Marek Benon Linert

6. Stanisław Ostrowski

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:32:03 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:58:39.
Radni VI kadencji Rady Gminy Topólka
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
Anna Niedośmiałek

 

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Tadeusz Piekarski 


 
 1. Karol Krzanowski
 2. Stanisław Ostrowski
 3. Stanisław Wykpisz
 4. Karol Kontowicz
 5. Wojciech Banasiak
 6. Stanisław Wojtysiak
 7. Piotr Maciejczak
 8. Waldemar Wujkiewicz
 9. Andrzej Waszak
 10. Tadeusz Piekarski
 11. Marek Maciejewski
 12. Alfreda Smól
 13. Andrzej Dykon
 14. Anna Niedośmiałek
 15. Stanisław Borkowski
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:14:30 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:49:47.
Radni V kadencji Rady Gminy Topólka
(12.11.2006 - 11.11.2010)

 

1. Jarzynowska Maria - Przewodnicząca Rady Gminy
2. Głowacki Zdzisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Nowakowski Edward
4. Ostrowski Stanisław
5. Wykpisz Stanisław
6. Dębowy Józef
7. Kruszyna Jan
8. Wojtysiak Stanisław
9. Kołowski Krystian
10. Wujkiewicz Waldemar
11. Piekarski Tadeusz
12. Grabowski Krzysztof
13. Smól Alfreda
14. Dykon Andrzej
15. Niedośmiałek Anna

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:22:44 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:59:20.
Radni IV kadencji Rady Gminy Topólka

(27.10.2002 – 26 10.2006)


1. Piotr Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy
2. Krzysztof Grabowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
3. Wiesław Czerwiński
4. Józef Dębowy
5. Andrzej Dykon
6. Grzegorz Kaczmarek
7. Jan Kruszyna
8. Karol Krzanowski
9. Kazimierz Łojewski
10. Zbigniew Małecki
11. Anna Niedośmiałek
12. Tadeusz Piekarski
13. Tomasz Wardęcki
14. Andrzej Waszak
15. Piotr Wojtysiak
 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:24:05 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:59:48.
Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:24:05
Data modyfikacji: 2020-01-03 08:59:48
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski