Zarządzenia Wójta - kadencja IX

Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu.

Zarządzenie Nr 0050.1.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-05-07 14:37:35.
Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Wójta Gminy Topólka
z 31 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-05 09:38:24 | Data modyfikacji: 2024-06-05 09:38:45.
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Topólka
z 6 czerwca 2024 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2024-06-06 14:38:06.

Zobacz:
 Zarządzenia Wójta - kadencja VIII .  2023 r. .  2022 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2024-06-06 14:38:06
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski