Informacje bieżące

Informacja o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Topólka

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 Informacja o konsultacjach

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:56:45 | Data modyfikacji: 2020-11-12 11:57:26.
Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:56:45
Data modyfikacji: 2020-11-12 11:57:26
Opublikowane przez: Ewelina Waszak
« powrót