Informacje bieżące

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029.

 obwieszczenie z dn. 26.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2020-10-26 12:35:50.
Data wprowadzenia: 2020-10-26 12:35:50
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski
« powrót