Informacje bieżące

Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Informacja o konsultacjach społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:52:18 | Data modyfikacji: 2022-11-09 14:06:26.
Data wprowadzenia: 2022-10-18 13:52:18
Data modyfikacji: 2022-11-09 14:06:26
Opublikowane przez: Ewelina Waszak
« powrót