Informacje bieżące

Informacja o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 

Informacja o konsultacjach społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2023-10-12 08:24:33 | Data modyfikacji: 2023-11-08 08:20:34.
Data wprowadzenia: 2023-10-12 08:24:33
Data modyfikacji: 2023-11-08 08:20:34
Opublikowane przez: Ewelina Waszak
« powrót