Ważna informacja
2020-03-16 13:29:59
Szanowni Mieszkańcy W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) oraz szybkim rozprzestrzenianiem się   ...więcej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
2020-03-12 09:54:51
  ...więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Wspołpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2020-01-30 12:09:25
  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych
2019-12-24 11:48:04
  ...więcej

informacja
2019-12-24 11:13:54
  ...więcej

Zmiana rachunku bankowego
2019-12-02 12:46:50
   ...więcej

Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2018
2019-06-03 14:45:17
  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2019-05-29 09:43:09
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r. poz. 2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawarteg  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2018-05-24 08:22:43
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r.poz2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego   ...więcej

Zarządzenie Nr ONiSO.0050.38.2017
2017-09-01 09:48:24
Dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Topólka w udziale stanowiącym 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Wandynowo gm. Bytoń, przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu u  ...więcej

2017-01-20 15:05:40
  ...więcej

GOPS poszukuje osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
2016-10-10 12:25:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce poszukuje osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Zakres podstawowych zadań : sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem oraz reprezentowani  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.62.2015
2015-12-04 08:20:42
Wójta Gminy Topólka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2015-10-19 09:14:47
Przewodniczącego Rady Gminy Topólka w sprawie przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu na kadencję 2016 - 2019.  ...więcej

Informacja dla właścicieli lalsów
2015-08-04 07:31:17
Informacja dla właścicieli lasów o rozpoczęciu opracowania Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019  ...więcej

INFORMACJA w związku z wystąpieniem suszy
2015-07-14 10:45:04
I N F O R M A C J A dla rolników dotycząca indywidualnych protokołów  szacowania szkód spowodowanych suszą. Informuję, że zbierane przez sołtysów w II dekadzie czerwca informacje o uprawach dotkniętych susz  ...więcej

Informacja dla właścicieli i opiekunów psów
2015-03-04 09:41:37
Właściciele i opiekunowie psów   Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się – często całymi watahami – psów, powodujących bardzo poważne zagrożenie dla życia  ...więcej

Informacja dla mieszkańców Gminy Topólka
2014-10-14 11:22:19
  ...więcej

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
2013-09-19 13:02:56
Oznakowania kolorystyczne pojemników do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.   ...więcej

Odbiorór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2013-09-19 13:01:51
Informacja Wójta Gminy Topólka o świadczeniu usług z zakresu odbioru i zagospdarowaia odpadów komunalnyuch.   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 70
poprzednie     następne