Budżet 2018

Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 09:56:38.
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 09:39:59 | Data modyfikacji: 2019-01-14 09:52:31.
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:11:55 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:57:14.
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:08:41 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:56:52.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z 30
kwietnia 2018r.
 Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:39:34 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:56:23.
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Topólka
z 27 lutego 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:47:00 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:53:49.
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Toplka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:53:28.
Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr 16/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr9 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Topólka

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:51:43 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:52:48.
Uchwała Nr 15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 Uchwała Nr15/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:48:03 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:49:47.
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2018r.
 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195?17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:58:40 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:51:31.
Data wprowadzenia: 2018-02-01 09:58:40
Data modyfikacji: 2020-05-06 07:51:31
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski