Sesje Rady Gminy

Protokół nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Protokół Nr XXV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-11 10:42:45.

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:06:57.

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:02:37.

Projekt protokołu Nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-28 11:41:22.

Protokół nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIV/21

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-14 11:52:15.

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:46:58.

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:44:41.

Projekt protokołu Nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

Projekt protokołu

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:03:04.

Protokół Nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIII/21

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:10:07.

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:09:56.

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:06:16.

Projekt protokołu nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:51:16.

Protokół Nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnioa 28 grudnia 2020 r.

Protokół Nr XXII/20

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:42:36.

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-22 09:44:56.

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2021r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-22 09:41:35.

Projekt protokołu nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:02:37.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:02:37
Opublikowane przez: Ewelina Waszak