Uchwały Rady

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólk z dnia 20 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego


Uchwała unieważniona Uchwałą Nr XXIV/80/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 r.

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-21 11:09:45 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:20:32.

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2021-2026


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4575 z dnia 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:56:04 | Data modyfikacji: 2021-09-20 07:27:50.

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4502 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:54:27 | Data modyfikacji: 2021-09-15 09:25:31.

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2021/2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4501 z dnia 14 września 2021r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 133/2021 z dnia 12 października Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w części §3 uchwały.

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:52:48 | Data modyfikacji: 2021-10-25 09:20:58.

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4500 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:50:58 | Data modyfikacji: 2021-09-15 09:25:08.

Uchwała nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-09-10 11:41:14.

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:44:33.

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:42:32.

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka

Załącznik do uchwały

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:38:08.

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/21 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3687 z dnia 12 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:20:55 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:41:58.

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:23:32.

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topolka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:21:09.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2989 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:17:56 | Data modyfikacji: 2021-06-14 08:29:44.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę N|r XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3075 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:16:15 | Data modyfikacji: 2021-06-18 09:50:36.

Uchwała Nr XX/186/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2632 z dnia 21 maja 2021

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:40:07 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:43:17.

Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

 Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:37:53 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:38:28.

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:38:23.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka z dnia 290 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz.1899 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:36:42 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:18:17.

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:34:16.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1898 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:25:59 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:19:34.

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:22:47.

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:12:57.

Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 592 z dnia 3 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:09:36 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:26:37.

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02
Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22
Opublikowane przez: Ewelina Waszak