Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:23:32.

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topolka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:21:09.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2989 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:17:56 | Data modyfikacji: 2021-06-14 08:29:44.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę N|r XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 08:16:15.

Uchwała Nr XX/186/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2632 z dnia 21 maja 2021

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:40:07 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:43:17.

Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

 Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-05-24 10:37:53 | Data modyfikacji: 2021-05-24 10:38:28.

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:38:23.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka z dnia 290 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz.1899 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:36:42 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:18:17.

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:34:16.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1898 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:25:59 | Data modyfikacji: 2021-04-08 08:19:34.

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:22:47.

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:12:57.

Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 592 z dnia 3 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:09:36 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:26:37.

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02 | Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22.

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:06:02
Data modyfikacji: 2021-02-08 11:27:22
Opublikowane przez: Ewelina Waszak