Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 14:55:06.

Uchwała Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2692 z dnia 16 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXXVIII/234/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 14:51:18 | Data modyfikacji: 2022-05-16 12:00:44.

Uchwała Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIII/233/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-05-12 14:48:01.

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmain w budżecie i WPF

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-15 11:43:36.

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2183 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-15 11:40:47 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:50:58.

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2182 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-04-15 11:35:29 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:53:03.

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1585 z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-30 09:27:48 | Data modyfikacji: 2022-04-01 13:15:04.

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-30 09:24:21.

Uchwała Nr XXXV/227/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Uchwała Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 14:21:59.

Uchwała Nr XXXV/226/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1308 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 14:18:58 | Data modyfikacji: 2022-03-16 11:00:11.

Uchwała Nr XXXV/225/22 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1307 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/225/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 13:59:32 | Data modyfikacji: 2022-03-16 10:59:15.

Uchwała Nr XXXV/224/22 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1306 z dnia 16 marca 2022 r.


 

Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 13:55:28 | Data modyfikacji: 2022-05-23 14:30:09.

Uchwała Nr XXXV/223/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1305 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/223/21 Rady Gminy Topólka

 

Opublikowane przez: Ewelina Waszak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 13:46:07 | Data modyfikacji: 2022-03-16 10:56:37.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2022-03-15 13:46:07
Data modyfikacji: 2022-03-16 10:56:37
Opublikowane przez: Ewelina Waszak